Pressburg Dance Fest je tanečný festival, ktorého cieľom je prepojiť tanečné komunity Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska.

 
 

F.A.Q.

Máte otázky? Pýtajte sa. Na tie najčastejšie, ktoré nám prichádzajú cez FB i na adresu info@pressburgdancefest.eu zaradíme odpovede aj na túto webovú stránku. Chceme, aby odpovede pomohli aj ďalším.

Tento rok sme kategórie zjednodušili a pridali niektoré nové. Urobili sme to na základe želaní tanečníc, ktoré napríklad nemali kde prezentovať svoje súťažné vystúpenia na egyptské popové skladby a podobne. Beledi-shaabi odporúčame zaradiť do kategórie Beledi a beledi-shaabi.

Skladba na posúdenie nemusí byť zostrihaná. Tento postup odporúčame najmä pri folklóre, ale, samozrejme, môžete posielať aj skladby pre iné kategórie. Jednu súťažnú skladbu je možné poslať spolu s prihláškou na adresu info@pressburgdancefest.eu, podmienkou je však zaplatenie štartovného.

Žiaľ áno, je vylúčený. Tento rok ešte nemáme špecializovanú porotu pre tento druh tanca, no pre vážny záujem vážne zvažujeme zaradenie indických tancov v roku 2018. Podobne je to aj s tribalom.

Účasť na seminári v termíne 20.8. (sobota) v Bratislave nutná. Tanečnice tiež čaká aj záverečný nácvik na pódiu v piatok 29.9. vo večerných hodinách.

Odpoveď:Pravidlá súťaže upravujú súťaž kurzistiek/kurzistov nasledovne: IX. Kurzistka/kurzista (všetky tanečné štýly, musia však mať zreteľný základ v orientálnom tanci) - Tanečnica/tanečník je žiačka/žiak kurzu orientálneho tanca pre verejnosť, účastní sa ho najviac 1x týždenne a tanec je pre súťažiaceho výhradne voľnočasovou aktivitou. Netancuje v kurzoch viac ako 2 roky. Nevystupuje na verejnosti okrem akcií organizovaných tanečnou školou pre rodinných príslušníkov a fanúšikov. Víťazstvo v predchádzajúcom roku, ak skupina naďalej spĺňa uvedené podmienky, nie je dôvodom vyradenia z kategórie Kurzistka/kurzista.

Častá otázka. Výber záleží od výkladu pojmu tarab. Priestor pre POP sme vytvorili špeciálne aj pre tanec na krásne lyrické popové piesne novších autorov. Ak tarab v klasike, tak predovšetkým na piesne klasických autorov a interprétov, ako napríklad Um Kalthoum a podobne.