Pressburg Dance Fest 2018

 

Pressburg Dance Fest je tanečný festival, ktorého cieľom je prepojiť tanečné komunity Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska.

 
 

Dobrovoľníci

Pressburg Dance Fest sa uskutočnil po prvý krát v roku 2012. Z malej show sa neskôr stal skutočný festival s medzinárodnou účasťou. Hlavným cieľom, ktorý sa snažíme vždy dodržať, je podpora tanečníc a ich vzdelávania, získavania skúseností. Tiež podpora tradícií i nových smerov v orientálnom tanci.

Ďakujeme  v tejto veci mnohým ľuďom, za všetkých tanečnici a choreografke Karoline Idrisovej, ktorá nás v čase rozhodovania, či usporiadať súťaž alebo nie, popostrčila a zatiaľ sa ukazuje, že správnym smerom.

Okrem dobrovoľníkov z občianskeho združenia Hafla - Peti, Halky a Lýdky a tanečnice  Silky Jaziry (stála pri zrode našich pravidiel) sa festival môže uskutočniť vďaka ochote mnohých ďalších, ktorí podporujú dobrú vec bez nároku na akúkoľvek odmenu. Sú to naši manželia, priatelia, známi a ťažko nájsť slová, aby sme sa im poďakovali tak, ako si zaslúžia.

Stálicami v našom tíme sú napríklad Ružena Srnková, Zuzana Kalaberová a Stanislava Drieniková, ktoré ochotne prekladajú texty (vrátane tohto) po nociach. Boris Tytykalo, ktorý dohliada na spočítavaním výsledkov, Jana Naya Voříšková, ktorá pomáha organizačne. A tiež Marta Augustínová, nedoceniteľná moderátorka, ktorú asi nič neprekvapí a všetko zvládne. Vážime si pomoci Márie Suchánkovej -  má na starosti nesmierne dôležitú časť ako je občerstvenie poroty, ktorá u nás prežíva pracovný maratón. Peťkinej mamine Anke Majzúnovej, ktorá pre nás neúnavne písala množstvo diplomov a pamätných listov.  Tešíme sa, že sa pridáli ďalší - Ivana Evangelin, Jana Cimbala, Mária Samira Lacušová, Zuzana Kabátová a Zuzana Pallaghyová.

Dúfame, že sa u nás budete všetci dobre cítiť a že sa vám aspoň trochu naplnia vaše tanečné (a možno aj iné) sny.

Ste ochotní pomôcť pri príprave festivalu Pressburg Dance Fest v septembri? Určite o vás stojíme. Budete súčasťou veľkého festivalu, zažijete tu správnu atmosféru. Môžete sprevádzať hostí, tlmočiť, alebo len variť kávu či starať sa o to, aby žiadna tanečnica nezmeškala svoje vystúpenie.

Dobrovoľník by mal riadne vyplniť a podať prihlášku od 9.5.2018 najneskôr do 1.9.2018 (vrátane). Je treba uviesť v poznámke, čím by ste mohli a radi pomohli v organizácií festivalu. Podrobnosti spolupráce budú stanovené po osobnej dohodne s organizátorom.