Pressburg Dance Fest 2018

 

Pressburg Dance Fest je tanečný festival, ktorého cieľom je prepojiť tanečné komunity Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska.

 
 

Kategórie

 

Pressburg Dance Fest 2018 (stručný prehľad kategórií)

Sólo Dospelí (nad 15 rokov) Amatér Klasický orientálny tanec (raks sharqi, mejance, tarab) a drum solo , vrátane štýlu Golden age Shaabi (vrátane mahragan Shaabi) a POP (v arabskom jazyku) Beledi a beledi shabi Folklór Fantasy a show Fusion - (spojenia) orientálneho tanca s inými štýlmi (Flamenco, Salsa, Tango, Burlesque, balet a podobne). Bollywood Improvizácia s orchestrom (všetci spolu)
Semiprofi
Profi
Ženy nad 45 rokov Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom)  
Kurzistka/kurzista Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom)  
Deti (od 6 rokov) a juniori (od 10 rokov)* Všetci spolu Klasický orientálny tanec (raks sharqi, mejance, tarab) a drum solo , vrátane štýlu Golden age Shaabi (vrátane mahragan Shaabi) a POP (v arabskom jazyku) Folklór, beledi a beledi-Shaabi Fantasy a show Fusion (spojenia) orientálneho tanca s inými štýlmi (Flamenco, Salsa, Tango, Burlesque, balet a podobne). Bollywood  
Duá a skupiny Dospelí (nad 15 rokov) Duetá Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom)  
. Malé skupiny – od 3 do 5 tanečníc Klasický orientálny tanec (raks sharqi, mejance, tarab) a drum solo , vrátane štýlu Golden age Shaabi (vrátane mahragan Shaabi) a POP (v arabskom jazyku) Folklór, beledi a beledi-Shaabi Fantasy a show Fusion (spojenia) orientálneho tanca s inými štýlmi (Flamenco, Salsa, Tango, Burlesque, balet a podobne). Bollywood  
Formácie – 6 a viac tanečníc
Kurzisti Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom)  
Deti (od 6 rokov) a juniori (od 10 rokov) Skupiny Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom) Bollywood  
Duetá Všetky štýly (so zreteľným orientálnym základom)

*Bez ďalšieho delenia (deti i juniori spolu), vek v prihláške sa uvádza, ak sa v prípade vyššieho počtu účastníkov organizátor rozhodne súťažiacich vekovo oddeliť)

Tanečné štýly

Nechápali ste celkom, prečo umiestnenie na sútaži bolo iné, ako ste čakali? Sútaž nie je bežné vystúpenie, hodnotia sa veci, ktoré inokedy nemusia byť také dôležité, porotcovia rešpektujú mnohé pravidlá. Kým si vyberiete sútažnú kategóriu, pripravili sme pre vás ich základný popis, vrátane vhodného kostýmu. Škoda strácat body tam, kde nemusíte.

Klasický orientálny tanec, Raks sharqi, Mejance

Tanec na klasickú orientálnu hudbu, ktorá by v sebe mala obsahovať minimálne dva odlišné rytmy. Tanečné pomôcky ako napríklad závoj, hodvábne vejáre, krídla Isis a podobne sú povolené, ale táto časť by nemala presahovať 1/3 z celého vystúpenia. Pokiaľ bude skladba obsahovat drum sólo, táto časť by taktiež nemala presahovat 1/3 z celého vystúpenia. Kostým: dvojdielny alebo šaty so zdobením v štýle dvojdielneho kostýmu

Drum sólo (v rámci Klasický orientálny tanec)

Orientálny tanec za sprievodu hudby, ktorú vytvárajú iba bubny.

Kostým: dvojdielny alebo šaty so zdobením v štýle dvojdielneho kostýmu

Tarab (v rámci Klasický orientálny tanec) 

Tento pojem vyznačuje duševnú extázu, ktorá sa v tanečnom prostredí vzťahuje na ľúbostné balady zo zlatej éry orientálneho tanca. Tanečnice by preto nemali tancovať napríklad na pomalý moderný orientálny pop. Kostým: dvojdielny alebo šaty, galabeya

Improvizácia s orchestrom 

Tanečnice nebudú vopred informované o skladbách, ktoré budú použité. Ak chce tanečnica použiť rekvizitu, odporúčame závoj, tanečnica by ho však nemala mať počas celého vystúpenia (predpokladaná dĺžka vystúpenia je 3 až 5 minút).  Odporúča sa najmä pre Profi a Semiprofi.

Kostým: dvojdielny alebo šaty so zdobením v štýle dvojdielneho kostýmu

Beledi a beledi shaabi

Tradičné i moderné baladi, taqsim baladi a voľnejšie stvárnenie beledi v štýle shaabi.

Kostým: moderné - pódiové, alebo aj kabaretné beledi - možno tancovať aj v dvojdielnom kostýme. Inak galabeya.

Shaabi  a POP (v arabskom jazyku)

 

Všetky štýly shaabi: adaweya, mahragan nebo filmovo-moderné, nie však beledi shaabi, popové skladby iba v arabskom jazyku.

Kostým: charekteristický pre tancovaný štýl (teda aj "bežné" oblečenie adaptované na javiskové vystúpenie), galabeya, pri popových skladbách, ak to ich zameranie umožňuje, aj dvojdielny kostým alebo šaty so zdobením v štýle dvojdielneho kostýmu 

Folklór

Jednotlivé štýly sú podrobne rozpísané v pravidlách. Zaradenie ďalších je možné, no po porade s organizátorom – týžden vopred pred uzávierkou prihlášok. Odporúčame využiť aj bezplatné poradenstvo pri výbere hudby.

Folklór 1: Ghawazee, Nubia, Haggala, Saidi, Fellahi, Siwa, Eskandarani, Bambouti/Simsimia, Muwashahat

Folklór 2: Zaar, Tanura, Zikr, Dabke, Iraqi - Kawleeya, Khaleegy, Chobi, folklórne tance z Tuniska, z Alžírska, z Maroka)

Ďalšie štýly po porade s organizátorom – týždeň vopred pred uzávierkou prihlášok

Kostým: musí zodpovedať danému štýlu. 

Fusion

Fúzie (spojenia) orientálneho tanca s inými štýlmi (flamenco, salsa, tango, burlesque, balet, a podobne). Tanec by však mal mať vždy identifikovateľný orientálny základ. Možno tancovať aj s rekvizitami: šabla, vejáre, krídla Isis, hodvábne vejáre, poi a tak ďalej.

Kostým: musí zodpovedať danému štýlu a dodržiavať základy dobrého vkusu.

Pozor - s vylúčením indického tanca a tribalu.

Fantasy a show

Tanec musí mať identifikovateľný orientálny základ, pripúšťajú sa prvky tribalu a indického tanca.

Bollywood

Tanec s identifikovateľnym indickým základom.