Pressburg Dance Fest 2018

 

Pressburg Dance Fest je tanečný festival, ktorého cieľom je prepojiť tanečné komunity Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska.

 
 

Súťaž

O súťaži

Súťaž sa vyhlasuje pre tanečnice orientálneho tanca za účelom propagácie orientálneho tanca, vzdelávania, prekonávania vekového znevýhodnenia starších ľudí a s cieľom prezentovať profesionálne a neprofesionálne tanečnice v oddelených kategóriách, tanečnice, ktoré tancujú rekreačne pre oddych a zábavu, tanečnice nad 45 rokov.  Súťaže pre dospelých sa môžu zúčastniť všetky tanečnice/tanečníci spĺňajúci podmienky účasti, ktorí dosiahli najneskôr ku dnu podania prihlášky vek 15 rokov, juniori 10 rokov, deti 6 rokov a dámy vek 45 rokov.

 Vyhlasovateľom súťaže je občianske združenie Hafla, sídlom Jégého 3, 821 08 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“), umeleckým garantom je Karolina Štraus-Idris. 

Deň a miesto konania súťaže je v piatok 28.9. a v sobotu 29.9.2018 v Dome kultúry Lúky, Petržalka, Bratislava.

 Od 1.9. 2018 sa výška štartovného zvyšuje o 30 %.

Odporúčania organizátora

a) Na stránkach festivalu môžu súťažiaci nájsť krátky popis k tanečným kategóriám. Dokument obsahuje popis tanečného štýlu a odporúčanie týkajúce sa skladby a kostýmu. Odporúčanie je nezáväzné, rešpektovanie jeho obsahu nie je podmienkou účasti. Je však v záujme súťažiacich odporúčania rešpektovať.

b) Vyhlasovateľ vytvoril súťažiacim možnosť zdarma vopred konzultovať súťažnú skladbu. Jednu súťažnú skladbu je možné poslať spolu s prihláškou na adresu info@pressburgdancefest.eu, podmienkou je zaplatenie štartovného. Skladba nemusí byť v rámci konzultácie upravená na súťažnú dĺžku. Členovia poroty vyjadria svoj názor, a na základe uváženia poradia pri ďalšom výbere.

Hudba

Súťažnú skladbu v požadovanej dĺžke musí tanečnica/tanečník poslať vo formáte mp3 prostredníctvom webovskej stránky www.pressburgdancefest.eu (nie e-mailom), inak je prihláška neplatná a tanečnici/tanečníkovi nebude povolená účasť na súťaži. Posledný termín na zaslanie hudby je 10.9. 2018. Pri porušení tohto termínu súťažiaca pri registrácii na súťaž v den súťaže platí doplatok vo výške nového štartovného.

Sólo: 2:30 - 3:00 min 
Skupina: 3:00 - 4:00 min

Skladbu treba označiť a poslať vo formáte : [kategória]_[celémeno/meno skupiny]_2018.mp3

(napríklad semiprofi_classicaloriental_petramajzunova_2018.mp3

Porota

Karolina Štraus Idris (Česká republika, vedúca poroty)
Katalin Schäfer (Maďarsko)
Marwan Alsolaiman (Sýria/ČR)
Kaveri Sageder (India/Rakúsko)
Katerina Joumana (Rusko/Rakúsko)
Apurva Khare (India/Rakúsko)
Libor Hlaváček (Slovenská republika)
Shaari (Česká republika)
Monika Podhajská (Slovenská republika)

 

Aktívna účasť

Festival Presburg Dance fest je stále rastúca komunita a sme za to vďační. Tento rok sme však podobne ako iné festivaly v okolí zaviedli podmienku aktívnej účasti na festivale, ak chcete súťažiť (platí pre dospelých). Ponúkame vám však viac možností ako jeden povinný seminár, ako býva zvykom. Tu sú:

Za aktívneho účastníka festivalu sa považuje ten kto:

-  sa zúčastní aspoň jedného z festivalových seminárov (v piatok alebo v nedeľu) – platí pre sólistku/sólistu bez ohľadu na počet štartovaní v súťaži (balík štartovné a 50 percentná zľava), alebo jedného člena alebo vedúceho skupiny (balík štartovné a 50 percentná zľava), alebo
- sa účastní Winners show  -  pre každého sólistu bez ohľadu na počet štartovaní v súťaži, podlieha však výberu podľa úrovne tanca,  alebo jedného člena alebo vedúceho skupiny. Bez zľavy. Alebo
- sa zúčastní na prípravnom seminári (leto 2018) ku kategórii improvizácie (len pre sólistov, nie je však podmienkou štart v tejto disciplíne), zľava 20 percent, alebo
- sa zúčastní (reálne, nielen prísľubom)na záverečnej festivalovej Open stage v nedeľu 30.9. 2018 (bez poplatku), ponuka platí pre prvých 15 prihlásených, rozhoduje poradie.

Tanečnice, ktoré vyhrali štartovné na partnerskom festivale, sa považujú za aktívnych účastníkov festivalu Pressburg Dance Fest automaticky. Podmienkou je predložiť kupón najneskoršie pri registrácii pred súťažou.
Tešíme sa na Vás!


Pravidlá súťaže

 1. Angličtina 2. Nemčina 3.Maďarsky 4.Slovenčina

Papierové formuláre

1. Dospelí sólo 2. Deti a juniori sólo 3. Duetá a skupiny

Keďže sa prihlásilo toľko tanečníc, že sa kapacity pre festivalovú súťaž naplnili, musíme uzatvoriť prihlasovanie. Tešíme sa vášmu záujmu a ideme upraviť expresne harmonogramy.